21 sierpnia 2019
Ogłoszenie
Strona główna - Układ nerwowy

Układ nerwowy

Objaw Adsona – czym jest?

Nerwy, tętnice i kości ramienia

Jest to objaw pojawiający się przy zespole żebra szyjnego. Charakteryzuje się zanikiem tętna na tętnicy promieniowej, gdy w trakcie badania chory weźmie głęboki oddech oraz odwróci głowę w kierunku chorej strony ciała. Przyczyny powstawania Objaw Adsona jest charakterystyczny dla zespołu żebra szyjnego. Ponadto w 3% przypadków występuje także przy zespole górnego otworu klatki piersiowej. Objaw ten jest wynikiem ucisku na  …

Czytaj Dalej »

Demencja starcza (otępienie starcze) – przyczyny, objawy, leczenie, profilaktyka

Demencja - starszy człowiek otępiony

Otępienie starcze nazywane również starczą demencją to schorzenie związane z zaburzeniami funkcji poznawczych. Najczęściej dotyka osób, które ukończyły 65. rok życia i zdecydowanie częściej pojawia się u kobiet niż u mężczyzn. Choroba jest zazwyczaj trudna do zdiagnozowania, ponieważ często się ją myli z innymi schorzeniami. Wiele osób uważa, że demencja jest normalnym objawem starzenia się, ale nie jest to prawda. …

Czytaj Dalej »

Dysmetria – brak koordynacji ruchów i niezdolność prawidłowej oceny odległości

Mózg człowieka

Dysmetria jest neurologicznym objawem pojawiającym się przy uszkodzeniach móżdżku lub też nerwów, które przewodzą informacje czuciowe z proprioreceptorów. Dysmetria jest objawem polegającym na niemożności zahamowania ruchu w momencie, w którym osoba chora chce to zrobić. Dysmetrię określa się także, jako niezdolność do prawidłowej oceny odległości. Pacjent z dysmetrią może także mieć problem w odmierzaniu odpowiedniej, bezpiecznej siły oraz kierunku ruchu …

Czytaj Dalej »

Amyloidoza: postacie, objawy, przyczyny powstawania, leczenie

Lekarz pokazuje coś pacjentowi na laptopie

Amyloidoza, określana także jako skrobiawica lub też betafibryloza jest schorzeniem charakteryzującym się pozakomórkowym odkładaniem nieaktywnego biologicznie białka (amyloidu).  W Polsce statystyki zachorowań na amyloidozę nie są prowadzone, jednak z danych brytyjskich wynika, że choroba 2 razy częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Postacie amyloidozy Wyróżnić można trzy postacie amyloidozy – pierwotną, wtórną oraz rodzinną. Najczęściej występuje pierwotna postać choroby. W tym …

Czytaj Dalej »

Dyskopatia – przyczyny, objawy, leczenie, profilaktyka, powikłania

Lędźwiowy ból pleców

Dyskopatia jest stanem, który prowadzi do choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Pomiędzy kręgami kręgosłupa znajdują się krążki międzykręgowe. Dyskopatia jest chorobą, która polega na zwyrodnieniu krążka międzykręgowego. Najczęściej dochodzi do zmian jądra miażdżystego, który znajduje się wewnątrz krążka międzykręgowego. Zmiany te polegają na przemieszczeniu się struktury krążka międzykręgowego i ucisk na nerwy, rdzeń kręgowy. Dyskopatia jest powszechnym schorzeniem i występuje szacunkowo u …

Czytaj Dalej »

Neuralgia – nerwobóle wynikają z uszkodzenia nerwu

Kobieta z bólem twarzy

Neuralgia częściej nazywana nerwobólem jest terminem określającym uszkodzenie nerwu obwodowego. Ból pojawiający się w obszarze unerwianym przez uszkodzony nerw jest zazwyczaj ostry, rwący i szarpiący. Pojawić się może także niedoczulica, przeczulica oraz parestezje określane, jako uczucie mrowienia i drętwienia. Objawom tym towarzyszy często osłabienie siły mięśni, co prowadzić może do niedowładów. Neuralgia najczęściej dotyka nerwu trójdzielnego. Wówczas pojawić się mogą …

Czytaj Dalej »

Neurografia – badanie włókien nerwowych

Rezonans magnetyczny - dziewczynka i lekarz

Neurografia, od angielskiego Magnetic resonance neurography określana również za pomocą skrótu MRN, jest metodą obrazowania przebiegu włókien nerwowych wykorzystującą specjalnie zmodyfikowany rezonans magnetyczny. Badanie neurograficzne pozwala ocenić przewodzenie impulsów w grubych, zmielinizowanych włóknach czuciowych oraz ruchowych badanych nerwów. Aby wykonanie tego badania było możliwe, zazwyczaj stymuluje się nerwy obwodowe w ich punktach anatomicznych, w których przebiegają one powierzchownie i są …

Czytaj Dalej »

Afazja – niezdolność do mówienia

Mózg

Afazja jest to całkowita lub częściowa utrata zdolności mówienia wynikająca z uszkodzenia mózgu. Afazja jest stanem, w którym osoba dotychczas niemająca żadnych problemów z funkcjami językowymi, zaczyna mieć trudności z mówieniem lub rozumieniem mowy. Posiada także problemy z czytaniem i pisaniem. Istnieją trzy podstawowe rodzaje afazji różniące się między sobą objawami. Można wśród nich wymienić: Afazję czuciową, która objawia się …

Czytaj Dalej »

Wagotonia – zwiększone napięcie nerwu błędnego

Nerw błędny - schemat

Wagotonia jest stanem wzmożonego napięcia nerwu błędnego lub układu przywspółczulnego, co skutkuje stałym zwiększaniem wpływu napięcia nerwu błędnego na unerwiane narządy organizmu człowieka. Wśród objawów towarzyszących wagotonii wymienić można: niskie ciśnienie tętnicze, zwężenie źrenic, skłonność do stanów skurczowych jelit, obniżenie poziomu zużycia tlenu, obniżenie napięcia życiowego, obniżenie przemiany podstawowej, niski poziom glukozy, eozynofilię, limfocytozę, stosunek potasu do wapnia powyżej 2. …

Czytaj Dalej »

Wyściółczak – rodzaje, objawy, przyczyny, leczenie, rokowanie

Tomografia komputerowa mózgu - zdjęcia

Wyściółczak jest nowotworem glejowym ośrodkowego układu nerwowego, który wywodzi się z tkanki wyścielającej światło komór mózgowych oraz kanału środkowego rdzenia kręgowego. Jego druga nazwa, czyli ependymoma pochodzi od nazwy tkanki, z której nowotwór ten powstaje (ependyma – glej wyściółkowy). Choroba po raz pierwszy została opisana przez Percivala Baileya w 1924 roku. Wyściółczak jest zmianą guzowatą dobrze odgraniczoną od otoczenia. Posiada …

Czytaj Dalej »